SeaFocus – det ledande business plattform
inom sjöfarten

SeaFocus är sjöfartsbranchens ledande business plattform vars syfte är
att ta upp aktuella globala sjöfartsärenden för debatt. Vi bygger detta
nätverk tillsammans med ledande beslutsfattare och experter.

 
KONCEPT I INDUSTRINS TJÄNST
 • SeaFocus Annual Executive Meeting (#SFAEM) 
  är ett slutet möte med inbjudan för ledning inom den maritima sektorn, anordnas I medlet av maj, vanligen den 15. maj. De inbjudna, redare, kunder eller övriga stake holders, representerar den högsta expertisen för årets tema. Våra partner har en specialsäteskvot för egen ledning och kunder. 

   

 • Intelligence Hunt® (#intelligencehunt) 
  förenar företag och universitet genom att jobba med verkliga case som baserar sig på innovativa out of the box-koncept.Intelligence Hunt är ett två-årigt projekt som kulminerar I en final den tredje veckan I november. Intelligence Hunt är öppen för internationella studenter från olika fakulteter, casena omfattar varierande områden inom den maritima sektorn. Finalen är öppen för alla, men förutsätter en kostnadspliktig registrering på vår web-plats.

   

 • Expertartiklar
  Vi publicerar expertartiklar om de viktigaste förändringarna, reformerna samt utvecklingen inom sjöfartsbranchen. Artiklarna publiceras på SeaFocus websidan och förkortade i LinkedIn SeaFocus-gruppen, som har en link till sidan. SeaFocus har en egen sluten LinkedIn diskussionsgrupp som förutsätter medlemskap.

   

 • Workshop-diskussionstillfällen
  Vi anordnar workshop-diskussionstillfällen, mindre evenemang eller möten om aktuella ämnen på olika orter som baserar sig på nätverkets behov och medlemmarnas initiativ. SeaFocus arrangerar tillställningarna samt förser de centrala beslutsfattarna.

SAMARBETSPARTNER

SeaFocus agerar i nära samarbete med samarbetspartner inom sjöfartsklustern och sjöfartsbranchen. Samarbetspartnerna deltar aktivt i utvecklandet av SeaFocus och partnerbegreppet är skräddarsytt för varje enskilde partner.

Om du jobbar inom sjöfartsbranchen och är intresserad av samarbete, kan du gärna kontakta oss.

 

Vi uppdelar inte samarbetspartnerna i kategorier enligt finansiellt understöd i.om. att expertis och gemensam utveckling inte alltid alltid mätas. Vi jobbar endast för sjöfartsbranchen och med dess intressegrupper.

 
KONTAKTSUPPGIFTER

Styrelseordförande Ulla Keino

Telefon +358 400 726072, E-post : ulla.keino(a)seafocus.fi

 

Operativa Chef Heli Koukkula-Teixeira

E-post : heli.koukkula(a)seafocus.fi

 

 

 

SeaFocus in LinkedIn
SeaFocus in LinkedIn

SeaFocus © All rights reserved